SLINK VIỆT

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hàng đầu Việt Nam. 

Với phương châm “Student link – Success link”, SLINK cung cấp cho học viên những phương pháp đào tạo thật sự hiệu quả trong môi trường học tập thân thiện và chuyên nghiệp, với đội ngũ giáo viên và nhân viên trẻ tuổi, nhiệt tình trong công việc. Chất lượng của học viên luôn luôn là ưu tiên hàng đầu

Xem thêm...

Tài liệu SlinkViet

Nơi chia sẻ download tài liệu Luyện thi tiếng Anh trực tuyến

BỘ TÀI LIỆU "PHẢI CÓ" ĐỂ HỌC IELTS 

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc […]

2

IELTS SIMULATION TESTS

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc […]

3

MỘT BỘ SÁCH KHÔNG THỂ BỎ LỠ CHO NHỮNG “TÍN ĐỒ IELTS” MUỐN CẢI THIỆN KĨ NĂNG READING

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc […]

2

[HOMEWORK] LISTENING FOR FOUNDATION

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc […]

6

Video SlinkViet

ALL ABOUT SLINK

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc […]

Ielts Speaking - Formal vs Informal Answers

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc […]

IELTS WRITING TASK 1 - GIẢI QUYẾT 1 ĐỀ "SIÊU" KHÓ

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc […]

IELTS Reading Actual Test

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc […]

Khóa học

TOEIC

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc […]

Xem thêm >

Sự kiện

Xem thêm >