SLINK VIỆT

Thông tin Block Chỉ hiện thị trang chủ

Ngày đăng:03.08.2017

SLINK là một trong những trung tâm đào tạo Tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hàng đầu Việt Nam. 

Với phương châm “Student link – Success link”, SLINK cung cấp cho học viên những phương pháp đào tạo thật sự hiệu quả trong môi trường học tập thân thiện và chuyên nghiệp, với đội ngũ giáo viên và nhân viên trẻ tuổi, nhiệt tình trong công việc. Chất lượng của học viên luôn luôn là ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, SLINK cam kết đảm bảo đầu ra cho học viên như sau:

Mỗi khóa học IELTS, TOIEC và Giao tiếp tại SLINK đều đặt ra một mục tiêu xác định cho học viên hướng đến, phù hợp với từng trình độ. Nếu sau khi tham gia khóa học, kết quả thi của học viên không đạt được mục tiêu đó (với điều kiện học viên đã tuân thủ tất cả các quy định học tập mà SLINK đã đặt ra), SLINK chắc chắn sẽ áp dụng các chính sách học lại phù hợp. Cụ thể như sau:

I. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO ĐẦU RA

SLINK đảm bảo quyền lợi và chất lượng đầu ra cho các học viên tham dự các khóa học luyện thi chứng chỉ quốc tế tại Trung tâm bao gồm IELTS và TOEIC. Nếu sau khi tham gia khóa học, kết quả thi IELTS  hoặc TOEIC của học viên không đạt được mục tiêu đã đề ra, SLINK chắc chắn sẽ áp dụng các chính sách học lại phù hợp. Cụ thể là:

  1. Học viên được học lại toàn bộ khóa học chính nếu trong vòng 6 tháng tính từ khi khóa học chính kết thúc (đối với IELTS) và 3 tháng (đối với TOEIC), học viên không đạt được điểm mục tiêu khi tham dự các kỳ thi quốc tế.

Học viên được học lại các khóa học bổ trợ nếu sau 6 tháng tính từ khi khóa học chính kết thúc  (đối với IELTS) và 3 tháng (đối với TOEIC), học viên không đạt được điểm mục tiêu khi tham dự các kỳ thi quốc tế.


II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO ĐẦU RA

  1. Học viên có thái độ học tập chăm chỉ và nghiêm túc tại Trung tâm.
  2. Học viên phải tham dự ít nhất 90% tổng số buổi học trong khóa học và hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra của Trung tâm. Cụ thể là học viên không được nghỉ quá 3 buổi đối với khóa học IELTS Graduation, 2 buổi đối với khóa học IELTS Preparation và các khóa học TOEIC.
  3. Học viên phải làm đầy đủ tất cả các bài tập về nhà.