Unit 30: Luyện tập đọc câu hỏi đoán thông tin IELTS Listening

Một lợi thế mà có lẽ bạn đã biết khi làm bài thi IELTS Listening, bạn sẽ có khoảng một phút hoặc nửa phút để đọc câu hỏi trước khi nghe âm thanh.

Tại sao gọi đây là lợi thế? Vì dựa vào câu hỏi, bạn sẽ có cho mình những dữ liệu riêng để hoàn thành phần thi của bạn tốt và chính xác hơn.

Vậy làm thế nào để tận dụng thời gian này hiệu quả? Hãy xem xét 3 điểm dưới đây và cùng áp dụng khi bạn luyện đề nhé.

1. Đoán thông tin về bài nghe từ câu hỏi

Bạn sẽ thấy được thông tin mà bài nghe cung cấp là gì khi nhìn vào các câu hỏi, chúng sẽ đem lại những dữ liệu để bạn đoán được mình sẽ được nghe những gì. Dữ liệu này rất quan trọng giúp bạn bắt key và đáp án dễ dàng hơn.

Ta có một ví dụ, bài IELTS Listening từ ielts.org:

Listening sample 1Questions 1 – 8 Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Bạn phân tích câu hỏi sẽ thấy những câu này thể hiện bài nghe sẽ nói về một đơn đặt hàng vận chuyển. Nó sẽ có tên người gửi, địa chỉ, mã số, kích thước hộp, nội dung đơn hàng, phí vận chuyển…

Từ câu hỏi, bạn cũng đoán được thông tin mình cần điền và nghe kỹ xem họ nói tên gì, địa chỉ nào, mã số ra sao…

Hãy bắt đầu nghe và điền đáp án nhé:

2. Hiểu câu hỏi để biết mình cần nghe gì

Bạn đọc câu hỏi, bạn sẽ biết mình cần phải điền thông tin gì vào đó mà chú trọng nghe phần này hơn.

Khi người ta nói rằng “ Chiếc bánh đó làm bằng bột gì?” bạn sẽ đoán được thông tin mà bài nghe sẽ cung cấp liên quan đến việc làm bánh, có nguyên liệu là bột. Họ sẽ cho câu trả lời với 3 loại bột. Keys ở đây là bột và bạn cần nghe xem đó là bột gì.

Ở đây, tương tự bạn thực hành đọc câu hỏi dạng Mulple Choice. Có các lựa chọn theo hai câu hỏi dưới đây.

Listening sample 2Questions 9 and 10Choose the correct letter, A, B or C.9. Type of insurance chosenA. EconomyB. StandardC. Premium10. Customer wants goods delivered toA. portB. homeC. depot

Khi phân tích câu 1, bạn thấy nó nói về bảo hiểm cho một gói được gửi. Các đáp án đưa ra là gói bảo hiểm kinh tế, tiêu chuẩn, phí bảo hiểm. Tương tự, câu thứ hai là vị trí mà khách hàng muốn gửi đến là cổng, nhà, kho.

Bạn cần nghe chú trọng đến phần này để hiểu khách hàng yêu cầu gì và chọn đúng đáp án.

Hãy bắt đầu bài nghe và chọn đáp án:

3. Chỉ đọc những câu hỏi mà mình cần làm trước

Listening có 40 câu hỏi nhưng bạn không cần đọc hết các câu hỏi vì thời gian không có đủ. Khi được phát câu hỏi, bạn xem qua các dạng câu hỏi để biết mình sẽ gặp những câu gì chứ không cần đọc kỹ.

Khi bước vào từng section, bạn cũng có thời gian để đọc câu hỏi trước theo hướng dẫn của người nói. Và khi đó, bạn tập trung vào câu hỏi mà mình cần làm theo từng section thật kỹ là được.

Đừng đọc trước câu hỏi ở phần khác kỹ vì bạn sẽ cần ghi nhớ nhiều hơn, dẫn đến loạn mà không ghi nhớ, phân tích hết được, điểm thấp hơn.

Để chắc chắn kiến thức hơn, bạn hãy học lại các bài học trước và luyện tập thêm bài tập dưới đây nha.

Leave a Reply