Cảm nhận của học viên

Category

Cảm nhận của Palo Trai

Mình thực sự thích cách dạy của giáo viên và kiến thức của cô. Các kiên thức ở khóa học này mình học được là cách diễn đạt trong đó là cách dử dụng các techniques để có bài nói tốt hơn. Phong cách, thái đội của CBNV là rất thân thiện và tạo được […]